Księgarnia

KSIĄŻKI JUŻ OD 1 ZŁ*
* Dla szkół, bibliotek, instytucji nauki i kultury

Przejdź do księgarni »

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA FUNDACJI

 

ŚRODA-CZWARTEK

9.00-14.00

 

W pozostałe, robocze dni można umawiać się indywidualnie, pisząc wcześniej na adres: sekretariat[at]zawacka.pl

 

Zbiory archiwalne Fundacji są dostępne on-line w: Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej


PRELEKCJE

Z uwagi na brak środków na prowadzenie prelekcji i warsztatów, będących w latach 2007-2016 w bezpłatnej ofercie Fundacji, w roku 2017 możemy zaoferować jedynie odpłatne zajęcia z zakresu dziejów polskiej konspiracji 1939-1945. Koszt prelekcji (z prezentacją) w siedzibie Fundacji - 100 zł/grupa (poza siedzibą Fundacji, ale w obrębie m. Torunia - 120 zł); koszt warsztatów w siedzibie Fundacji - 130 zł/grupa (poza siedzibą Fundacji, ale w obrębie m. Torunia - 150 zł). Koszt prelekcji i warsztatów wyjazdowych zależny od kosztów dojazdów i ewentualnego noclegu. Kontakt: sekretariat[at]zawacka.pl, temat: prelekcje

 

W przypadku prelekcji z elementami warsztatowymi, czy warsztatów nalezy zarezerwować 1,5 godz. na jedne zajęcia.

 

Proponowane tematy prelekcji

 • Generał Elżbieta Zawacka, ps. "Zo" (1909-2009) - możliwość prelekcji z prezentacją multimedialną oraz obejrzeniem filmu: "Miałam szczęśliwe życie" (prowadzący, do wyboru: dr Katarzyna Minczykowska, Dorota Kromp, Anna Mikulska, Anna Rojewska lub Elżbieta Skerska)
 • Maria Wittek i Elżbieta Zawacka. Kobiety – Generał (prowadzący, do wyboru: dr Katarzyna Minczykowska, Dorota Kromp, Anna Mikulska lub Anna Rojewska)
 • Cichociemni - czy na pewno wyjątkowi??? (dr Katarzyna Minczykowska)
 • Żołnierze wykleci - kim byli i jak ginęli? (dr Katarzyna Minczykowska)
 • Jak mordowali ubowcy? Metody represji komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec polskiego podziemia niepodlegościowego (dr Katarzyna Minczykowska)
 • Emisariusze i kurierzy, czyli o łączności KG AK ze Sztabem Naczelnego Wodza w Londynie (dr Katarzyna Minczykowska)
 • Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet w 20-leciu międzywojenny. Ideologia, obozy, szkolenia (prowadzący, do wyboru: dr Katarzyna Minczykowska, Anna Mikulska, Anna Rojewska)
 • Zwierzęta na frontach I i II wojny światowej. Niedźwiedź Wojtek żołnierz Gen. Andersa, Niedźwiedzica Baśka (Agnieszka Łuczywek)
 • Mali żołnierze. Rola dzieci na kartach II wojny światowej (Agnieszka Łuczywek)
 • Oskar Shindler, Chiune Sugihara, Sir Nicholas Winton, Henryk Sławik, Irena Sendler
 • Krystyna Skarbek - As wywiadu drugiej wojny światowej (Anna Mikulska)
 • Polska wersja stalinizmu. Czas nonsensu... (dr hab. Sylwia Grochowina)
 • Zbrodnia katyńska. Geneza, przebieg i droga do odkrycia prawdy... (dr hab. Sylwia Grochowina)
 • Zbrodnia katyńska w świetle badań archeologicznych na przykładzie cmentarza w Bykowni pod Kijowem (prowadzący: dr Dominika Siemińska)
 • Eksterminacja mieszkańców Torunia i okolic podczas II wojny światowej (prowadzący: dr hab. Sylwia Grochowina).
 • Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939-1945 (prowadzący: Elżbieta Skerska)
 • Walczący Toruń, czyli o tym jak wyglądała konspiracja w Toruniu w latach 1939- 1945 (prowadzący: Elżbieta Skerska)
 • "Szyszki", "Świerki", "Jedliny" - akcje oddziałów partyzanckich w Borach Tucholskich w latach 1939-1945 (prowadzący Elżbieta Skerska)
 • "Pewiacka szafa" czyli o umundurowaniu i stopniach organizacyjnych kobiet w Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet (prowadzący: Anna Mikulska)
 • Działalność archiwum społecznego na przykładzie Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej (wykład z pokazem archiwaliów lub prezentacją multimedialną i zwiedzaniem siedziby Fundacji). Prowadzący, do wyboru: dr Katarzyna Minczykowska, Elżbieta Skerska)

 

 


ZBIORY FUNDACJI W SIECI

 

Od grudnia 2012 r. digitalizujemy zbiory Fundacji (relacje, zdjęcia, pamiątki żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego) i sukcesywnie zamieszczamy skany w sieci. Można je przeglądać  w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Dotychczas udostępniliśmny znaczną część materiałów składających się na dział zbiorów "Archiwum Pomorskie", do końca 2017 r. planujemy udostepnić użytkownikom Internetu ponad 7000 zdigitalizowanych jednostek archiwalnych.

 

Projekt "Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line" jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego w ramach programy "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki". Kierownik projektu: prof. Jan Sziling, koordynator: dr Katarzyna Minczykowska.

 

 

 


NASI RECENZENCI

 

Prace publikowane przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej recenzują: prof. dr hab. Grzegorz Berendt (IPN/UG), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (UG/Instytut Kaszubski), prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG/Muzeum Stutthof, Oddz. w Sopocie), prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK/IPN Gdańsk), dr hab. Sylwia Grochowina (UMK), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK), prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (PAN) i prof. dr hab. Jan Sziling (FGEZ).

 

 

 


AKTUALNIE FUNDACJA REALIZUJE PROJEKTY:

"Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line". Kierownik: prof. dr hab. Jan Sziling. Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Narodowy Program Rozwoju Humanistyki]

 

"Uchronić od zapomnienia - edycja 2015-2017". Kierownik: dr Katarzyna Minczykowska (Dotacja: Gmina Miasta Toruń)

 

Ponadto w przygotowaniu do wydania są:
"Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej", R. XXVI: 2016 (66),

oraz książki:
"Represje komunistyczne wobec Polek zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1939-1945" (ukończenie druku: 2017 r.)
"25 lat niezależnych badań nad konspiracją niepodległościową. Materiały z I Kongresu Historyków Konspiracji niepodległościowej" (ukończenie druku: 2017 r.)
"Cichociemni. Historie bohaterów. Materiały XXVI sesji Fundacji, Toruń 2016" (ukończenie druku: 2017 r.)